องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

สถานะ covid-19

Social Network

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

เเบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

ประชุมสภาคัดเลือกแต่งตั้งประธานสภา

28 ธันวาคม 2564 นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดประชุมสภาครั้งแรก เพื่อเเต่งตั้งประธานสภา โดยผู้ที่ได้คัดเลือกเป็นประธานสภา...

ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 สมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น....

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว พร้อมผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบชุดเยี่ยมบ้านแก่ผู้ถูกกักตัว

 งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว พร้อมผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบชุดเยี่ยมบ้านแก่ผู้ถูกกักตัวเพื่อเติมกำลังใจและให้ผู้ถูกกักตัวสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ประสบปัญหาในช่วงที่ต้องทำการกักตัวเป็นเวลา 10 วันนับตั้งแต่วันที่ใกล้ชิดกับ ผู้ติดเชื้อ...

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

โรงพยาบาลชุมชน

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตำบลดอนแก้ว

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตำบลดอนแก้ว

E-service ระบบให้บริการออนไลน์

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided