มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ช่องทางการติดต่อเเละพูดคุย

6,300แฟนคลับชอบ

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 70 พรรษา

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

โรงพยาบาลชุมชน

E-service ระบบให้บริการออนไลน์