องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

สถานะ covid-19

Social Network

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

เเบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย เลือกตั้ง อบต. จังหวัดเชียงใหม่ BiG Day

24 พฤศจิกายน 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. จังหวัดเชียงใหม่ (BiG DaY)...

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ไปยังท่านเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว ที่มีการยื่นเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือ ที่มีการสำรวจเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ตามช่องทางนี้ 1) งานพัฒนารายได้ อบต.ดอนแก้ว...

งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิ.ย. 2564

งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิ.ย. 2564

ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 สมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น....

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น....

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ให้กำลังใจกับครอบครัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว พร้อมผู้นำชุมชน และ...

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

โรงพยาบาลชุมชน

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตำบลดอนแก้ว

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตำบลดอนแก้ว

E-service ระบบให้บริการออนไลน์

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided