องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

Social Network

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ....

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนก.ย.2565

งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนก.ย.2565

งบรายรับ-รายจ่าย เดือน ก.ย. 64

งบรายรับ-รายจ่าย เดือน ก.ย. 64

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศึกษาดูงาน

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศึกษาดูงาน 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายฉัตรมงคล ชัยวงค์...

เทศบาลตำบลช้างข้าม จ.จันทบุรี ศึกษาดูงาน

24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์ ปลัด...

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น....

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น....

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคมร่วมจัดกิจกรรมโรงเรียนฮอมสุขสาขาย่อยบ้านชะเยือง

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.กองสวัสดิการสังคมร่วมจัดกิจกรรมโรงเรียนฮอมสุขสาขาย่อยบ้านชะเยือง โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี มีกีฬาทั้ง...

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

โรงพยาบาลชุมชน

E-service ระบบให้บริการออนไลน์

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided