องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=030070101 EGP

Social Network

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ....

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565

งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565

งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

อบต.กาเยาะมาตี ดูงาน การบริหารจัดการขยะ

8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนพดล ณ เชียงใหม่...

อบต.ควรกาหลง ดูงาน การจัดการขยะ

8 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายนพดล ณ เชียงใหม่...

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น....

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น....

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จัดกิจกรรมโรงเรียนฮอมสุข

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคมได้จัดกิจกรรมโรงเรียนฮอมสุขทุกวันพฤหัสบดี โดย ได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1)เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 2)กายบริหารยามเช้า โดยใช้ยางยืดเพื่อสุขภาพ...

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

โรงพยาบาลชุมชน

E-service ระบบให้บริการออนไลน์

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided