หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดพื้นที่ที่จะทำการสำรวจเบื้องต้น เพื่อจัดสร้างกิจการรถไฟฟ้า

กำหนดพื้นที่ที่จะทำการสำรวจเบื้องต้น เพื่อจัดสร้างกิจการรถไฟฟ้า