หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการพระราชดำริร้อยใจรักษ์

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 อบต.ดอนแก้วโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงาน ท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอแม่ริม พนักงานของ อบต.เข้าร่วมโครงการพระราชดำริร้อยใจรักษ์ ณ บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (หลักสูตรที่ 1 : 2 วัน 1 คืน รุ่นที่ 85) ...

จิตอาสา อบต.ดอนแก้ว ร่วมพัฒนาคันคลองชลประทาน

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม ร่วมใจเป็นหนึ่ง 3 อำเภอร่วมใจช่วยกันพัฒนาถนนเลียบคลองชลประทาน โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาถนนเลียบคันคลองชลประทาน และบริเวณริมสองฝั่งคันคลองชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จิตอาสา อบต.ดอนแก้ว จำนวน 15 คน ร่วมกิจกรรม ฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์บริเวณ ถนนเลียบคันคลองชลประทาน และบริเวณริมสองฝั่งคันคลองชลประทานจุดเริ่มต้นบริเวณสะพานทางเข้าห้วยตึงเฒ่า ไปจนถึง สะพานเหล็กข้างลานเนินนุ่ม (ด้านใน) ...

🚨🚨ประชาสัมพันธ์📣📣 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.ดอนแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

  🚨🚨ประชาสัมพันธ์📣📣 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.ดอนแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อลดความแออัด ความเสี่ยงให้กับผู้สูงอายุหรือคนพิการ และเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับเบี้ยยังชีพทุกคน 📌ผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด ในอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 🚎 ภาคเช้า (ม.10, 8, 5, 6, 7 ตามลำดับ) 🚌 ภาคบ่าย (ม.1,9, 2, 3, 4 ตามลำดับ) 📌ผู้ที่แจ้งความประสงค์โอนเข้าบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ภายในวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน...

ต้อนรับปลัด อบต.ดอนแก้วและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ 2 พ.ย.63 นายนพดล ณ ชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว นำฝ่ายบริหาร นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภา ฯ นำทีม สมาชิกสภา นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัด อบต.ดอนแก้ว นำหัวหน้าฝ่าย พนักงานส่วนตำบล ต้อนรับ นางสาวพลเกต อินตา ปลัด อบต.ดอนแก้ว คนใหม่ที่ย้ายมาจาก อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน และว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร ปิ่นเกล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ย้ายมาจาก อบต.กึ๊ดช้าง...

ประเพณีลอยกระทงตำบลดอนแก้ว 2563

30 ตุลาคม 2563 สภาวัฒนธรรมตำบลดอนแก้ว ร่วมกับ อบต.ดอนแก้ว จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลดอนแก้วประจำปี 2563 โดยปีนี้ อยู่ระหว่างการป้องกันไวรัสโคโรน่า โควิด 2019 และขาดงบประมาณในการจัดงาน แต่เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ใหญ่ใจดี และจัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดกระทงเล็กของนักเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลดอนแก้ว จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา โรงเรียนบ้านดอนแก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านศาลา และโรงเรียนบ้านพระนอน โดยมีนายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว กล่าวต้อนรับ และนายอิ่นแก้ว บุญสูง...

ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว ร่วมกิจกรรมพัฒนาลำเหมืองสา ต้นน้ำคลองแม่ข่า

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว จำนวน 20 คน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำเหมืองสา ต้นน้ำคลองแม่ข่า โดยมีกิจกรรม เก็บขยะ หน้าหมู่บ้านแม่ริมกรีนวัลเลย์ หมู่ 7 บ้านสันหมือง ถึง คลองส่งน้ำ ซอย 14  ใต้ต้นฉำฉา หมู่ 5 บ้านพระนอน ...

วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม  2563 นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว พร้อมด้วยนายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัด อบต.ดอนแก้ว รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ดอนแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมาราช ณ ที่ว่าการ อ.แม่ริม ร่วมกับ อ.แม่ริม และ ส่วนราชการในพื้นที่ อ.แม่ริม