หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสวัสดิการสังคมอบต.ดอนแก้วจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาศูนย์ครอบครัวในชุมชนตำบลดอนแก้ว

วันที่ 30-31 มกราคม 2566 กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาศูนย์ครอบครัวในชุมชนตำบลดอนแก้ว(ศพค.) ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระเจ้านางสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ โครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รวมระยะเวลา 2 วัน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับศูนย์พัฒนาศูนย์ครอบครัวในชุมชนในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนตำบลต่างๆเพื่อการพัฒนา และต่อยอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลดอนแก้วให้มากขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว โทร.053 121 585 ต่อ 18,19 ในวันและเวลาราชการ

กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ขับเคลื่อนธนาคารความสุขตำบลดอนแก้ว

✨กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ขับเคลื่อนธนาคารความสุขตำบลดอนแก้ว พัฒนาศักยภาพกองทุนพลเมืองจิตอาสาตำบลดอนแก้ว กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว จัดกิจกรรม "ขับเคลื่อนธนาคารความสุขตำบลดอนแก้ว" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมธนาคารความสุขตำบลดอนแก้ว และพัฒนาศักยภาพกองทุนพลเมืองจิตอาสาตำบลดอนแก้ว โดยนายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ยานัน รองปลัด อบต.ดอนแก้ว กล่าวเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนธนาคารความสุขตำบลดอนแก้ว และรับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม จากนายยุทธนา บุญสูง รองนายก อบต.ดอนแก้ว ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว โทร.053 121 585 ต่อ 18,19 ในวันและเวลาราชการ   ...

อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ห่วงใยสุขภาพประชาชน เริ่มโครงการ “ใบไม้แลกปุ๋ย” ลดการเผาใบไม้และเศษกิ่งไม้ในครัวเรือน

ลดการเผา 🔥❌ ลดหมอกควัน 💨 เราช่วยกัน 😊 เพื่ออากาศที่สดใส เพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง 💪 เนื่องในฤดูหมอกควันไฟป่าที่กำลังใกล้เข้ามา อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ห่วงใยสุขภาพประชาชน เริ่มโครงการ "ใบไม้แลกปุ๋ย" ลดการเผาใบไม้และเศษกิ่งไม้ในครัวเรือน พิเศษ 💥 ใบไม้จำนวน 2 ถุง แลกปุ๋ยหมักจากธรรมชาติได้ 1 ถุง จัดเก็บทุกวัน พุธ - ศุกร์ ของสัปดาห์ หรือนำมาแลกได้ที่สำนักงาน อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ปล.เก็บเฉพาะใบไม้หรือกิ่งไม้ขนาดเล็กที่ไม่มีขยะทั่วไปปนเท่านั้นนะครับ สอบถามข้อมูลเพื่มเติม ☎️ โทร. 053-121-585 ต่อ 28 กองสาธารณสุขและสิิ่งแวดล้อม🍃

กองสวัสดิการสังคมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรงเรียนฮอมสุขแก่อบต.ย่านซื่อ

นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกอบต.ดอนแก้วให้การต้อนรับอบต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูลเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุแก่อบต.ย่านซื่อโดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต้อนรับคณะดูงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว โทร.053 121 585 ต่อ 18,19 ในวันและเวลาราชการ

กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จัดกิจกรรมโรงเรียนฮอมสุข

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคมได้จัดกิจกรรมโรงเรียนฮอมสุขทุกวันพฤหัสบดี โดยได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1)เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 2)กายบริหารยามเช้า โดยใช้ไม้พอง 3)ข่วงกำกึ๊ด"'งานศพในฝัน" 4)โครงการเตรียมตัวก่อนตาย "สมุดพินัยกรรมชีวิต...บันทึกอุ่นใจ" สนใจร่วมมาเป็นส่วนนึงกับเรา โรงเรียนฮอมสุข คือความสุขของตำบลดอนแก้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว 053-121585 ต่อ 18, 19 #กองสวัสดิการสังคมอบตดอนแก้ว #องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

กองสวัสดิการสังคมอบต.ดอนแก้วลงพื้นที่ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยม.3

วันที่ 18 มกราคม 2566 กองสวัสดิการสังคมอบต.ดอนแก้วร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด งานป้องกันฯ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ บ้านพักเด็กและครอบครัว และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ครอบครัวเด็กในครัวเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ม.3 กองสวัสดิการสังคมอบต.ดอนแก้วขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือครั้งนี้ เพราะรอยยิ้มของคุณ คือความสุขของเรา กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว โทร.053 121 585 ต่อ 18,19 ในวันและเวลาราชการ ...

กองสวัสดิการสังคมประชุมหารือการจัดงานวันถักทอฯ ครั้งที่ 16 /2566

นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกอบต.ดอนแก้วได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันถักทอฯ ครั้งที่ 16/2566 โดยมีทีมสมาชิกสภาฯนำโดยนางศรีนวล วังผาสุข นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์ ปลัดอบต.ดอนแก้ว นางสาววรากรณ์ ยานัน รองปลัดอบต.ดอนแก้ว นางปทิตตา สุดด้วงแก้วประธานอพม.และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมประชุม โดยได้สรุปผลการประชุมถักทอฯครั้งที่ 16 /2566 ดังนี้ จัดงานวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถานที่ : โดมกิจกรรมอบต.ดอนแก้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว 053-121585 ต่อ 18, 19 #กองสวัสดิการสังคมอบตดอนแก้ว #องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ...