หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนิการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 25 แห่ง ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับจังหวัดเชียงใหม่  : มาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน ได้แก่ โรงเเรม เมอเว้นพิค สุริวงค์ โฮเทล รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ภายใต้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทชนบท ได้แก่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ต.หนองความ อ.หางดง จ.เชียงใหม่      

ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว จัดกิจกรรมปรัปภูมิทัศน์ เก็บขยะ

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว จำนวน 30 คน ร่วมดำเนินงาน มีกิจกรรมปรัปภูมิทัศน์ เก็บขยะและเศษวัสดุ บ้านสร้างใหม่ของผู้พิการบริเวณด้านหลังตลาดสด อบต.ดอนแก้ว

ร่วมชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

12 ธันวาคม 2562 ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว ร่วมชมนิทรรศการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

จิตอาสา พัฒนา คูคลอง เก็บขยะ หมู่ที่ 3 บ้านศาลา

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศอ.จอส.พระราชทาน พัน.สต.กส.ทบ. อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการจิตอาสา พัฒนา คูคลอง เก็บขยะ เริ่มตั้งแต่บริเวณ ถนนวงแหวนรอบ 3 ถึงหมู่บ้านสัจธรรม หมู่ที่ 3 บ้านศาลา เวลา 09.00-12.00 น.