หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ด้วยระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ตามข้อ 231 กำหนดว่า ภายหลังระเบียบนี้มีผลบังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง การนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ในระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ งานจัดการเลือกตั้ง สำนักงานสำนักปลัด อาคารอำนวยการชั้น 2 อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม...

รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Jpan ปี 2563

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM ประเทศญี่ปุ่น) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ตามเอกสารที่แนบนี้

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2563

26 ธันวาคม 62 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วและสภาวัฒนธรรมตำบลดอนแก้ว จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ จำนวน 41 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนตำบลดอนแก้วและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ ลานกิจกรรม อบต.ดอนแก้ว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ดอนเเก้ว DNA อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่      

งบประจำเดือน ต.ค. 63

งบประจำเดือน ต.ค. 63

ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการผู้ป่วยเรื้อรัง

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการผู้ป่วยเรื้อรัง ปี 2562