รับรางวัล ผลการปฏิบัติงานดีเด่น

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลให้ กับ อบต.ดอนแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากผลงานการดำเนินงานด้านการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายยุทธนา บุญสูง รองนายก อบต.ดอนแก้ว และนายสุจี โชยรัมย์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน รับมอบ ณ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และนายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางกานต์รวี บุญญานุชสิรินันท์ ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม ร่วมบันทึกภาพเเสดงความยินดี...

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ อบต.ดอนแก้ว ได้มีการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Jpan ปี 2563

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM ประเทศญี่ปุ่น) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ตามเอกสารที่แนบนี้

สถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนิการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 25 แห่ง ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับจังหวัดเชียงใหม่  : มาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน ได้แก่ โรงเเรม เมอเว้นพิค สุริวงค์ โฮเทล รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ภายใต้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทชนบท ได้แก่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ต.หนองความ อ.หางดง จ.เชียงใหม่      

โครงการโรงเรียนธรรมาภิบาล เดือนกันยายน 2562

สำนักงานปลัด อบต.ดอนแก้ว จัดโครงการโรงเรียนธรรมาภิบาล ประจำเดือน กัยยายน 2562 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ อบต.ดอนแก้ว  โดยมีกิจกรรม บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "รู้เเละเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล", การถ่ายทอดด้านสื่อเทคโนโลยี เกี่ยวกับ " Youtube Channal" และ Website ขององค์กร, ถ่ายทอดเรื่องการบริหารจัดการขยะ, คืนข้อมูล "โครงการจัดการความเครียดในการทำงานและการสร้างอง์กรแห่งความสุข"  หลักการบริหารจัดการที่ดี 1. ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของพนักงาน, 2. การปฏิบัติงานจิตอาสา ของพนักงาน,...

ข่าวกฎหมายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

"กัญชา" ปลูกยังไงให้กูกฎหมาย  

ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว พัฒนาคูคลอง หมู่ 8

วันศุกร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน กองพันพัฒนาที่ 3  จำนวน 50 คน  ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน พื้นที่คลองส่งน้ำของชลประทาน เส้นทางหลังตลาด ป.พัน 7 ถึง แยกด้านหลังเรือนจำหญิงจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณ หมู่ที่ 8  บ้านชะเยือง ...