รับรางวัล ผลการปฏิบัติงานดีเด่น

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลให้ กับ อบต.ดอนแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากผลงานการดำเนินงานด้านการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายยุทธนา บุญสูง รองนายก อบต.ดอนแก้ว และนายสุจี โชยรัมย์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน รับมอบ ณ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และนายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางกานต์รวี บุญญานุชสิรินันท์ ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม ร่วมบันทึกภาพเเสดงความยินดี...

“วันท้องถิ่นไทย” และ พิธีมอบรางวัล “คนดีศรีดอนแก้ว” ครั้งที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายตำบลดอนแก้ว ได้กำหนดจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” และพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีดอนแก้ว” ระดับตำบล จำนวน 17 คน ระดับกองงาน จำนวน 10 คน และระดับหมู่บ้าน จำนวน 33 คน ตามโครงการคนไทยใจอาสาครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม...

ถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

17 กุมภาพันธ์ 2552 นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านศาลา โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  

ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว เตรียมเส้นทางรับเสด็จ

วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว จำนวน 30 คน ได้ร่วมกันออกมาทำกิจกรรม ระบายผ้า เก็บขยะสองข้างทางถนนด้านหน้าสนามกีฬาเชียงใหม่ 700ปี ถึงสะพานทางเข้ามูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อเตรียมเส้นทางรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมกาแลคซี ฟอรั่ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2020 ณ อุทธยานดาราศาสตร์สิรินทร วันที่ 3 มีนาคม 2563 ...

Workshop กองส่งเสริมการเกษตร 4/2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กองส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุม Workshop โดย นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อสอบถามความความต้องการด้านครุภัณฑ์ในการดำเนินงาน

ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว พัฒนาคูคลอง หมู่ 8

วันศุกร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน กองพันพัฒนาที่ 3  จำนวน 50 คน  ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน พื้นที่คลองส่งน้ำของชลประทาน เส้นทางหลังตลาด ป.พัน 7 ถึง แยกด้านหลังเรือนจำหญิงจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณ หมู่ที่ 8  บ้านชะเยือง ...