จดหมายเหตุรายปี 2563

ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ขอให้ท่านเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2564 โดยแยกจัดทำเป็นรายหมู่บ้าน ซึ่งสามารถตรวจดูตามเลขที่เอกสารสิทธิ์ และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ขอรับเอกสารบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายบุคคล ติดต่อได้ที่ โทร 053-121585 ต่อ 36 หรือ ID LINE : @972bsjlu ...

อบต.ดอนแก้ว ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม สดุดี ร.9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางสาวพลเกต อินตา ปลัด อบต.ดอนแก้ว นำพนักงานส่วนตำบล และนางสุจินดา ณะวิชัย รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัด อบต.ดอนแก้ว นำคณะครูฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เพื่อสดุดี กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม...

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พื้นที่หมู่ที่ 6

  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. คุณนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้วมอบหมายให้ คุณยุทธนา บุญสูง รองนายก อบต.ดอนแก้ว คุณปรสงค์ เหลี่ยมแสง ส.อบต. ม. 6...

ขออนุญาต📣📣ประชาสัมพันธ์🚨🚨 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.ดอนแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

ขออนุญาต📣📣ประชาสัมพันธ์🚨🚨 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.ดอนแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อลดความแออัด ความเสี่ยงให้กับผู้สูงอายุหรือคนพิการ และเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับเบี้ยยังชีพทุกคน โดยการแบ่งจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด ดังนี้ 📌ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 🚎 ภาคเช้า (ม.10, 8, 5, 6, 7 ตามลำดับ) 🚌...

ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว ร่วมกิจกรรมพัฒนาถนนเสด็จพระราชดำเนิน

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.  ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว จำนวน 35 คน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเสด็จพระราชดำเนิน โดยมีกิจกรรม เก็บขยะ ฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์บริเวณ ตั้งแต่ เส้นทางสี่แยกหน้าศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปจนถึง ใต้สะพานข้ามน้ำปิง ถนนสมโภชน์เชียงใหม่ 700...

ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว ร่วมกิจกรรมพัฒนาถนนเสด็จพระราชดำเนิน

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว จำนวน 50 คน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเสด็จพระราชดำเนิน โดยมีกิจกรรม เก็บขยะ ฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ จุดที่ 1. ตั้งแต่ สี่แยกหน้าศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปจนถึง หน้าโรงพยาบาลนครพิงค์...