หน้าแรก 2020 กันยายน

จดหมายเหตุรายเดือน กันยายน 2020

Workshop กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุม Workshop พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม อาคารบุญญาภรณ์ ...

งบรายรับ-รายจ่ายประเดือน ส.ค. 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประเดือน ส.ค. 2563

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563 ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563                ณ ห้องประชุมบุญญาภรณ์ อบต.ดอนแก้ว ...