จดหมายเหตุประจำวัน 4 กันยายน 2020

การแข่งขันกีฬา “ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับศูนย์กีฬาตำบลดอนแก้ว จัดโครงการ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนตำบลดอนแก้ว ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย พร้อมกับสร้างสัมพันธ์อันดีงาม จัดการแข่งขันกีฬาสากล 2 ประเภทกีฬา คือ ฟุตซอล และ แชร์บอล โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชาย - หญิง ในวันศุกร์ที่ 4...