จดหมายเหตุประจำวัน 15 กันยายน 2020

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563 ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563                ณ ห้องประชุมบุญญาภรณ์ อบต.ดอนแก้ว ...