จดหมายเหตุประจำวัน 2 พฤศจิกายน 2563

ต้อนรับปลัด อบต.ดอนแก้วและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ 2 พ.ย.63 นายนพดล ณ ชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว นำฝ่ายบริหาร นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภา ฯ นำทีม สมาชิกสภา นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัด อบต.ดอนแก้ว นำหัวหน้าฝ่าย พนักงานส่วนตำบล ต้อนรับ นางสาวพลเกต อินตา...