จดหมายเหตุประจำวัน 6 พฤศจิกายน 2563

จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) การดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 63 อบต.ดอนแก้ว และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ เชียงใหม่ จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) การดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการตาม โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ ของ อบต.ดอนแก้ว ในการนี้ สมาคมฯ ให้ อบต.ดอนแก้ว ร่วมใช้ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ เชียงใหม่ บริเวณสี่แยกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่ (สี่แยกสันเหมือง) เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินงาน...

ร่วมโครงการพระราชดำริร้อยใจรักษ์

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 อบต.ดอนแก้วโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงาน ท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอแม่ริม พนักงานของ อบต.เข้าร่วมโครงการพระราชดำริร้อยใจรักษ์ ณ บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (หลักสูตรที่ 1 : 2 วัน 1 คืน รุ่นที่...