จดหมายเหตุประจำวัน 15 มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล ณ  เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และนายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาหมู่ที่ 6 ได้ส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่นางจันทร์  เข็มขาว  ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยโดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ...

ประชาสัมพันธ์ ป้ายสติกเกอร์ ชำระภาษีป้ายปี 2564

ปี พ.ศ.2564 นี้ ท่านที่ชำระภาษีป้ายแล้ว จะได้รับสติกเกอร์ป้าย อย่าลืมติดที่ตัวป้ายด้วยนะคะ แต่หากป้ายอยู่สูง ติดยาก ก็สามารถติดที่หน้าร้านค้าของท่านได้เลยค่ะ สำหรับท่านใดยังไม่ได้ชำระภาษีป้าย สามารถติดต่อชำระภาษีได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบต.ดอนแก้ว นะคะ