จดหมายเหตุประจำวัน 4 กุมภาพันธ์ 2564

ประเมินผลกิจกรรมการประกวดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

วันที่ 4 ก.พ. 64 นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ พื้นที่ ต.ดอนแก้ว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว นำโดย นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว นำทีมผู้บริหาร, นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภา...