จดหมายเหตุประจำวัน 15 กุมภาพันธ์ 2564

ทำแนวกันไฟ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564 อบต.ดอนแก้ว โดยงานป้องกันฯ และจิตอาสาชุดที่ 1 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทำแนวกันไฟบริเวณป่าดอย สุเทพ-ปุย ระยะทาง 5 กิ โลเมตรในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว