ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า (ลำเหมืองสา) หมู่ 7

    วันที่ 23 มิถุนายน 2563  เวลา 9.00-12.00 น. ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว  จำนวน 40 คน  ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำเหมืองสา ขุดลอก แผ้วถางหญ้า เก็บขยะ หน้าวัดสันเหมืองประชาราม หมู่ที่ 7  ผ่านประตูระบายน้ำและผันน้ำสู่คลองแม่ข่า ถึง สะพานข้าม บ้านป่ารวกหมู่ที่ 6 และ บ้านพระนอน หมู่ที่ 5