ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า (ลำเหมืองสา) หมู่ 1 และ 2

    วันที่ 24 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00-13.00 น. ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว นำโดย นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว และ ศอ.จอส.พระราชทาน พัน.สต.กส.ทบ. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า(ลำเหมืองสาต้นน้ำแม่ข่า)  ในการขุดลอกลำเหมืองสา กำจัดวัชพืช เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านบ่อปุ๊ และหมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมด้วย นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร อำเภอแม่ริม นำ จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ริม และนายพิพัฒน์ อินเหลา กำนันตำบลดอนแก้ว ร่วมต้อนรับ