หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการเกษตร Workshop กองส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2563

Workshop กองส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2563

0
9

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 กองส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุม Workshop โดย นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม