ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

นายเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม อาคารบุญญาภรณ์