31 สิงหาหมดเวลาชำระภาษี ยื่นช้ากว่านี้โดนปรับเพิ่มแน่

ท่านที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ภายใน 31 สิงหาคม 2563 กันนะคะ ท่านใดไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน หรือไม่แน่ใจว่าจะต้องจ่ายภาษีหรือไม่ สามารถสอบถามได้ที่ 053-121585 ต่อ 36 ในวันเวลาราชการ