ปะกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 21 ซอย 22 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
7
ประกาศ e-bidding