ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการผู้ป่วยเรื้อรัง

0
6

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการผู้ป่วยเรื้อรัง ปี 2562

รูปกิจกรรมออกหน่วย