พัฒนาศักยภาพ อสม.ต.ดอนแก้ว

0
31

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลดอนแก้ว ปี 2562

รูปกิจกรรมอบรม อสม.