ประชุมสภาสัญจร สมัยวิสามัญสมัยที่สาม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสัญจร สมัยวิสามัญสมัยที่สาม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านดอนแก้ว