โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ

0
34

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 70 พรรษา