โปรดเลี่ยงการใช้เส้นทาง(งานก่อสร้าง)

0
4

แจ้งการก่อสร้างถนน ครับ
*****
ในระยะนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 จะมีการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ถนนเส้นหลัก
– ตั้งแต่ สามแยกบ้านดอนแก้ว(ข้าง รร.บ้านดอนแก้ว ) สามแยกคนไทย ไปทางวันดอนแก้ว ไปหมู่ที่ 9 บ้านสบสาฯ ไปจนถึงเขตติดต่อบ้านแม่สา
*************
กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนะครับ
************
ขออภัยในความไม่สะดวก
***********
ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ