แจ้งการหลีกเลี่ยงเส้นทาง (งานก่อสร้าง)

0
6
แจ้งการก่อสร้างถนน ครับ
*****
ในวันนี้ วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 09.00-16.30 จะมีการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ถนนเส้นหลัก
– ตั้งแต่ สามแยกบ้านดอนแก้ว(ข้าง รร.บ้านดอนแก้ว ) สามแยกคนไทย ไปทางวันดอนแก้ว ไปหมู่ที่ 9 บ้านสบสาฯ ไปจนถึงเขตติดต่อบ้านแม่สา
*************
กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนะครับ
************
ขออภัยในความไม่สะดวก
***********
ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ