ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

0
900

1ประกาศรับสมัครคนงานทั่วไป ทุกตำแหน่ง 64
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป(ที่มีคนครอง)
ใบสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างทั่วไป