ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม อาคารบุญญาภรณ์