ร่วมโครงการพระราชดำริร้อยใจรักษ์

    เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 อบต.ดอนแก้วโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงาน ท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอแม่ริม พนักงานของ อบต.เข้าร่วมโครงการพระราชดำริร้อยใจรักษ์ ณ บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (หลักสูตรที่ 1 : 2 วัน 1 คืน รุ่นที่ 85)