งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรางระบายน้ำ พื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านศาลา(หมู่บ้านพิงค์ดอย)

0
8