ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. คุณนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้วมอบหมายให้ คุณยุทธนา บุญสูง รองนายก อบต.ดอนแก้ว คุณปรสงค์ เหลี่ยมแสง ส.อบต. ม. 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านป่ารวก โดยได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ 50

#คนดอนแก้วไม่ทอดทิ้งกัน

#จิตอาสา #จิตอาสาตำบลดอนแก้ว