ประชุมสภาสมัยที่ 1 ประจำปี 2564

0
70

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม อาคารบุญญาภรณ์