ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
25
TOR.16