ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV)

0
39
เอกสาร 13564