เชิญชวนประชาชนร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาวิกฤติโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว “คนดอนแก้วไม่ทอดทิ้งกัน” โดยร่วมสนับสนุนและแจ้งความประสงค์ได้ที่ 053-121585 ต่อ 18,19
เฝ้าระวัง อยู่บ้าน ปฏิบัติตามข้อตกลง เราจะปลอดภัยน๊า
ด้วยรัก กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว

โดยร่วมสนับสนุนและแจ้งความประสงค์ได้ที่ 053-121585 ต่อ 18,19

เฝ้าระวัง อยู่บ้าน ปฏิบัติตามข้อตกลง เราจะปลอดภัยน๊า
ด้วยรัก
กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว