รถอิ่มสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

    วันที่ 27 พ.ค. 64 เวลา 13.00 – 17.00 น. อบต.ดอนแก้ว ร่วมกับ โครงการวิจัยเศรษฐกิจเกื้อกูล ศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายอัจฉริยะ ศูนย์บริการจ้างงานชุมชน จัดกิจกรรมรถอิ่มสุขเคลื่อนที่ตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 7 และหมู่ 10 เพื่อมอบชุดอิ่มสุข เป็นผัก ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ โดยมี ผู้บริหาร ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนแก้ว ช่วยบริการประชาชน อำนวยความสะดวก และมี อสม. มาช่วยคัดกรองโควิด