งานวางท่อหมู่ที่5 ซอย 14 เพื่อระบายน้ำท่วมขัง

0
34