แจ้งเตือนครบกำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

0
31

 

ใกล้ครบกำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อย่าลืมมาชำระภายในกำหนดกันนะคะ