ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 241/1 ถึงบ้านเลขที่ 324/4 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

0
31
ม.8