รูปกิจกรรมเจ้าหน้าที่รพ.ชต.ดอนแก้วร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

0
14
รูปกิจกรรมฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่รพ.ชต.ดอนแก้ว 2564