รูปกิจกรรมบุคลากรร่วมปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงพยาบาลนครพิงค์แห่งที่สอง

0
35
รูปกิจกรรมช่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 นครพิงค์