ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

    3 สิงหาคม เวลา 8.30 น. นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว มอบหมายให้ นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ และนายยุทธนา บุญสูง รองนายก อบต.ดอนแก้ว นำ จิตอาสาพระราชทาน อบต.ดอนแก้ว ชุดที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมรรงรค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฤาคม 2565 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 หมอดินจิตอาสา เกษตรกร ประชาชน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ตำบลดอนแก้ว