ความคืบหน้างานวางท่อเพื่อระบายน้ำท่วมขัง หน้า โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา

0
13