การจัดเตรียมพื้นที่ห้วยตึงเฒ่า เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ เสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้งทีปังกรรัศมีโชติ ฯ ทรงเสด็จทัศนศึกษา เส้นทางธรรมชาติและทอดพระเนตรสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-10 สิ

0
122