ประชุมสภาวิสามัญสมัยที่ 3

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางศรีนวล วังผาสุข ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม อาคารบุญญาภรณ์