งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2565

0
33

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มอบหมายให้
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยความพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด โดยหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้ เวลา 09.00 น.-12.00 น. พื้นที่หมู่ที่ 10, 8, 6 , 5, 7 และเวลา 13.00 น.-15.00 น. พื้นที่หมู่ที่ 1,9,2,3(ห้วยตึงเฒ่า),3(ศาลา),4 ตามลำดับ