ทต.ทุ่งต้อม ดูงาน การจัดการผู้สูงอายุ

    วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดและกองการศึกษาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่นำทีมโดย นายจุมพล หลุยจำวัน นายก ทต.ทุ่งต้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการผู้สูงอายุ โดยมี นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว กล่าวต้อนรับ และบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนฮอมสุขตำบลดอนแก้ว ร่วมต้อนรับโดยมีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์