โครงการอบรมไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทชุมชน

0
23

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้จัดอบรมโครงการอบรมไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทชุมชน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว วิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  3  ท่าน  คือ  นางสาวดุริยวรัตน์  สุมาตรา  ตำแหน่ง  นักวิชาการยุติธรรม, นางสาวสุกัญญา  สุวิทย์ชยานนท์  ตำแหน่ง  นักวิชาการยุติธรรม และนายโภควินท์ อธิวัฒน์เดชาธร  ตำแหน่ง  นิติกร  บรรยายหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมทางเลือก” ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นประธานในพืธีเปิด

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here