รับเกียรติบัตร HEALTHY LIVING

    16 กันยายน 2565 นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว พร้อมด้วยพนักงานกองสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Day) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม C41 ชั้น 7 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และรับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (HEALTHY LIVING) จาก นายวรเซษฐ์ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์